Teamcoaching

TEAM logo

Verschillende persoonlijkheden en werkstijlen vullen elkaar prachtig aan, maar kunnen af en toe ook flink botsen. Inzicht in de verschillende stijlen en de communicatie tussen deze stijlen speelt hierin een cruciale rol. Weet jij welke stijlen binnen jouw team vertegenwoordigd zijn? Wil je de samenwerking binnen jouw team verbeteren om tot grotere stappen te komen? Dan kan teamcoaching je hierbij helpen.

Om het team in beeld te brengen maak ik onder andere gebruik van DISC. Met deze tool kunnen gedrags- en communicatievoorkeuren van de teamleden in beeld gebracht worden. Dit beeld vormt het uitgangspunt voor de coaching. Dit levert dus niet alleen meer inzicht in het team als geheel, maar ook zeker in de verschillende individuen. Op basis van de uitkomsten van de DISC-analyse zal een plan van aanpak worden gemaakt voor het vervolg van de coaching.

afbeelding teamwork

Meer weten? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek en dan vertel ik je er heel graag meer over.