Training

Een training moet je nieuwe energie geven. En nog veel belangrijker, je moet het geleerde direct in de dagelijkse praktijk kunnen inzetten, zodat je het kunt borgen in houding en gedrag. Daarom vormt jouw input de belangrijkste basis voor de trainingen. We gaan actief aan de slag met praktijksituaties en de theorie zal je hierbij richting geven.

EBP Training & Coaching verzorgt onder andere de volgende trainingen:

  • Hart voor de klant: Klantgericht werken en communiceren
  • Effectiever communiceren met DISC
  • Omgaan met veranderingen
  • Zicht op jezelf; verbeteren van je persoonlijke effectiviteit
  • Feedback geven en ontvangen

wordle 4

Trainingen zijn maatwerk en de vooraf besproken leerdoelen vormen daarbij het uitgangspunt. Wil je weten wat EPB Training & Coaching voor jou en jouw organisatie kan betekenen, neem dan contact op.